VASTUULLISUUS

Berner Chemicals Oy on suomalaisen perheyhtiö Berner Oy:n tytäryhtiö. Bernerin Yhteiset vastuumme -vastuullisuusohjelma ohjaa meitä vastuullisuutemme jokapäiväisessä kehittämistyössä. Raportoimme sosiaalisesta ja ympäristövastuustamme osana Berner Oy:n vastuullisuusraportointia.

Kaiken toimintamme perustana ovat eettiset toimintaohjeemme henkilöstöllemme. Toimintaohjeemme kuvastavat Bernerin arvoja, työ, rehellisyys ja ihminen sekä yleisesti hyväksyttyjä käyttäytymissääntöjä ja ohjeistoa (UN Global Compact ten principles). Kaikkien työntekijöidemme tulee suorittaa pakollinen eettisten toimintaperiaatteiden kurssi joka toinen vuosi ja uusien työntekijöiden heti työsuhteen alussa.

Tulemme ottamaan käyttöön lähiaikoina toimittajillemme suunnatut toimittajien eettiset toimintaperiaatteet.

Käytössämme on henkilöstöllemme sekä ulkoisille sidosryhmillemme WhistleB-ilmoituskanava, jonne voi ilmoittaa anonyymisti mahdollisista havaitsemistaan toimintaperiaatteiden ja lainsäädännön epäkohdista ja rikkomuksista.

Huolehdimme henkilöstömme hyvinvoinnista  
Työllistämme tehtaallamme n. 20 henkilöä. Meille on kunnia-asia, että työntekijämme voivat hyvin. Siksi panostamme ennen kaikkea turvallisuuteen, tasa-arvoon, hyvään johtamiseen ja henkilökohtaisiin kehitysmahdollisuuksiin. Meillä ei ole ollut tapaturmia vuosien 2020-2022 aikana.

Vähennämme ilmasto- ja ympäristövaikutuksiamme
Kehitämme toimintaamme vähentääksemme ilmastovaikutuksiamme ja lisätäksemme tuotantomme ja logistiikkamme energia- ja materiaalitehokkuutta.

Tehtaan tuotannosta ei synny jätettä, sivuvirrat hyödynnetään täysin. Tehtaallamme käytetty lämpö on hiilineutraalia.

Kiertotalous
Kehittämämme innovatiiviset prosessit mahdollistavat mineraalipitoisten sivuvirtojen teollisen hyödyntämisen.  Aloitimme vuonna 2018 Business Finlandin tukeman magnesiumin kiertotalouteen liittyvän tutkimushankkeen, jonka saimme päätökseen vuonna 2021 positiivisin tuloksin: kotimaisista kaivosten sivuvirroista on jalostettavissa raaka-aineita magnesiumkemikaalien tuotantoon. Berner Chemicalsin oman, kotimaisen kiertotalousraaka-aineen kehittäminen onkin meille hyvin tärkeää.

Uusi turvallinen tuote
Otimme käyttöön uuden tuotteen tuotantolinjan vuoden 2020 lopussa. Magnesiumhydroksidi on useista muista alkalikemikaaleista poiketen täysin turvallinen ja luokittelematon ja se korvaa syövyttäviä kemikaaleja.

Magnesiumhydroksidia kutsutaan ”vihreäksi” kemikaaliksi – ei pelkästään sen turvallisuuden vuoksi, vaan se on myös yksi avain kiertotalouden kehittämiseen. Kun esimerkiksi metalliteollisuuden tai kaivosten happamia sivuvirtoja neutraloidaan magnesiumhydroksidilla, syntyy magnesiumsulfaattia, jota voidaan edelleen hyödyntää. Kipsisakkaa ei synny ja sulfaattipäästöt vähenevät.  Sulfaattipäästöjä seurataan yhä tarkemmin teollisuuden ja kaivosten ympäristölupien käsittelyssä.

 

Berner Chemicals Oy

Puhdistamontie 9
FI-32800 KOKEMÄKI
Finland

information@bernerchemicals.fi