Heikki Veko, Kokemäen Lämpö (3.3.2022):

Kommentit yleisesti:

”Olemme käyttäneet nyt magnesiumhydroksidia savukaasupesureidemme (2-kpl) pesuosan pesuriveden pH:n neutralointiin noin 2 vuotta.

Ennen magnesiumhydroksidin käyttöön siirtymistä käytimme savukaasupesurin pesuveden neutralointiin 50% natriumhydroksidiliuosta.

Savukaasupesurin selkeyttimeen muodostuvaa lauhdetta, tuhkaa ja magnesiumhydroksidia sisältävä sakka johdetaan arinakattilan alla sijaitsevaan tuhka-altaaseen, jossa lauhteella on pitkä viipymäaika ennen viemäröintiä.

Magnesiumhydroksidin käyttöönoton jälkeen olemme pääsääntöisesti pysyneet viemäröitävälle lauhteelle asetettujen raja-arvojen alapuolella.

Magnesiumhydroksidista ja sen käytöstä:

Työturvallinen ja ympäristöystävällinen vaihtoehto verrattuna natriumhydroksidiliuokseen.

Puskuroituu sakkaan, joka vaikuttaa viemäröitävään veteen pitkävaikutteisesti tuhka-altaassa. (tuhkan hyötykäyttö lannoite- ja marakäytössä)                          

Käytön toimivuus:

Liuosta sekoitetaan konttisekoittajalla ja käytössä on letkupumppu.

Annostelu sopeutetaan käyttötarpeeseen annostelumäärien mukaisesti.”

 

KoeajoLAITTEISTOMME VALMIINA KÄYTTÖÖNNE.

Berner Chemicals Oy

Puhdistamontie 9
FI-32800 KOKEMÄKI
Finland

information@bernerchemicals.fi