KIERTOTALOUS

Metallit

Magnesiumhydroksidi mahdollistaa metallijäännösten selektiivisen talteenoton teollisuuden jätevirroista toissijaiseen käyttöön.

Magnesiumsulfaatti

Kiertotaloudesta peräisin oleva magnesiumhydroksidi mahdollistaa rikin/sulfaattien poiston ’jätteistä’. Samalla otetaan talteen rikkiä, joka muuten aiheuttaisi rikkipäästöjä.

Kysy tuotteistamme

4 + 3 =