KIERTOTALOUS

Metallit

Magnesiumhydroksidi mahdollistaa metallijäännösten selektiivisen talteenoton teollisuuden jätevirroista toissijaiseen käyttöön.

Magnesiumsulfaatti

Kiertotaloudesta peräisin oleva magnesiumhydroksidi mahdollistaa rikin/sulfaattien poiston ’jätteistä’. Samalla otetaan talteen rikkiä, joka muuten aiheuttaisi rikkipäästöjä.

Kysy tuotteistamme

9 + 12 =

Berner Chemicals Oy

Puhdistamontie 9
FI-32800 KOKEMÄKI
Finland

information@bernerchemicals.fi