MAGNESIUMHYDROKSIDIN ETUJA

– turvallinen, myrkytön ja luokittelematon kemikaali

– liukenee veteen niukasti, veden ja kiinteiden hydroksidihiukkasten seos

– seos pumpattavissa ja kuljetettavissa normaalilla kalustolla

– seoksen väkevyys noin 53%

– molekyyli sisältää kaksi hydroksyyliryhmää, joten käyttömäärä lipeää pienempi

– alhaisen liukoisuutensa vuoksi Mg-hydroksidi ei aiheuttaa pH-piikkejä. Yliannostuksessakin maksimi-pH on noin 9

– annosteltaessa pH nousee hitaasti. Lipeän ja kalkin yliannostuksessa pH nousee nopeasti korkeaksi

– hyvin happamissa oloissa liukeneminen tapahtuu nopeammin ja korkeammassa pH:ssa hitaammin

– Mg-hydroksidi ei aiheuta uhkaa ympäristölle. Magnesium on välttämättömänä hivenaine kasveille. Vuotovahingot eivät aiheuta katastrofia, sillä Mg-hydroksidi ei ole syövyttävää

Berner Chemicals Oy

Puhdistamontie 9
FI-32800 KOKEMÄKI
Finland

information@bernerchemicals.fi