Edistystä magnesiumsulfaatilla maailmanmittakaavassa

Berner Chemicals toimittaa maailman moderneimmille havusellutehtaille hyvin puhdasta ja tasavahvaa magnesiumsulfaattiliuosta.

Berner Chemicalsin valmistusprosessissa liuos puhdistetaan kemiallisesti vieraista metalleista ja se on hyvin puhdasta. Se on suodatettu yhden µm:n suodattimilla. Valkaisua haittaavien ja peroksidia kuluttavien metallien pitoisuus on alhainen. Tuote säästää sellunvalkaisun kemikaaleja. Tuotteella on myös elintarvikekosketushyväksyntä.

Kuva SciTech-Service Oy: Puuhakepala (alimpana), valkaisematon sellu (keskellä), valkaistu sellu (ylimpänä)