Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolla käytetään saostuskemikaalina ferrosulfaattia ja alkaliteetin säätöön kalsiumkarbonaattia. Loppukesällä 2022 puhdistamolla tehtiin koeajo magnesiumhydroksidilla. Magnesiumhydroksidi piti pH:n tasaisena ja antoi alkaliniteettiä jäteveteen kalsiumkarbonaattia enemmän. Magnesium vaikutti positiivisesti myös fosforin saostumiseen ja typen poistoon, kertoo prosessi-insinööri Jouko Tuomi puhdistamolta.

Kokemäen Vesihuollon vesihuoltoteknikko Teemu Peltonen kertoo (3.5.2023), etttä magnesiumhydroksidi toimii jätevesilaitoksella mainiosti. Sen fosforinsaostusominaisuuksien ansiosta laitoksella fosforinsaostuskemikaalina käytettävän ferrosulfaatin annostelu on vähentynyt jopa 40%. Magnesiumhydroksidi on ollut käytössä laitoksella noin vuoden.

Berner Chemicals Oy

Puhdistamontie 9
FI-32800 KOKEMÄKI
Finland

information@bernerchemicals.fi